Sau khi dự án đã được duyệt, bạn có thể tạo chiến dịch tuyển thành viên trên 4SV, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

https://youtu.be/Qy_aph48p9g

 1. Vào trang tổ chức: Tại trang chủ 4SV đã đăng nhập, bạn nhấn vào icon avatar, chọn Tên Trang tổ chức (Ví dụ: Volunteer For Education) → Màn hình chuyển đến trang quản lý dự án của tổ chức

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ac551c6e-abcf-481b-a1b9-62fc895a2e10/image-20220307-075124.png

 2. Vào trang quản lý dự án của tổ chức: Nhấn tiếp vào biểu tượng ảnh đại điện, chọn mục Quản lý

  Untitled

 3. Chọn mục Dự án trên thanh menu dọc

 4. Vào 1 dự án cụ thể: Nhấn chọn Trạng thái Đang diễn ra, nhấn vào tên 1 dự án cụ thể muốn tạo chiến dịch

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9ccc1e84-0ade-4628-aa05-fac8e9ad7a97/image-20220308-092748.png

 5. Vào mục Tuyển thành viên trên thanh menu dọc

 6. Bạn chọn Tạo chiến dịch

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3380eea1-1d59-425c-90dc-5f1913301f5e/image-20220308-094227.png

 7. Hoàn thiện thông tin chiến dịch và nhấn Tạo ngay để hoàn thành

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/786e90b8-a949-4e4a-a5f6-5b735082515f/image-20220308-094542.png

Sau khi tạo chiến dịch thành công, bạn có thể tạo vị trí tuyển thành viên:

Hướng dẫn Chủ dự án tạo vị trí tuyển thành viên-Sửa video